Jak złożyć reklamację

Z uwagi na likwidację sklepów, Klienci Mix Electronics S.A.  mają możliwość zgłaszania reklamacji:

 1. albo w oparciu o przepisy o rękojmi  (odpowiedzialność sprzedawcy regulowana przepisami kodeksu cywilnego) - do Działu Reklamacji Mix Electronics
  Prosimy o składanie reklamacji pocztą elektroniczną przy pomocy formularza kontaktowego zamieszczonego poniżej lub telefonicznie.
  Dział reklamacji Mix Electronics
  ul. Krakowska 87, 32-050 Skawina
  Telefon: 124301459, telefon komórkowy: 784028590
  Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00.
 1. albo w oparciu o gwarancje producenta (odpowiedzialność producenta /gwaranta regulowana umową gwarancji zawartą w karcie gwarancyjnej oraz przepisami k.c.) - bezpośrednio do serwisu producenta sprzętu, wykaz serwisów znajduje się w karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta.
  Większość towarów objętych jest gwarancją typu door-to-door co oznacza, że gwarant wyśle kuriera po reklamowany towar, a następnie tą samą drogą odeśle (na swój koszt).

Zgodnie z art.  579 kodeksu cywilnego, odnoszącego się do kwestii rękojmi i gwarancji jako dwu reżimów chroniących konsumenta, Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 

Formularz reklamacji

Required *

   

   

  Refresh Captcha  
 

Podanie danych jest dobrowolne, ale jego brak uniemożliwia realizację przyjęcia reklamacji we wskazanym trybie. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, jak również możliwość zgłoszenia żądania ich usunięcia. Administratorem Danych Osobowych  jest Mix electronics S.A. w upadłości układowej z siedzibą przy ul. Walczaka 25 w Gorzowie Wielkopolskim (kod pocztowy 66-400).